ΕΚ ΤΟΥ ΜΗ ΟΝΤΟΣ

熱い自分語り

【詩和訳】オディッセアス・エリティス『定位』より「オリオン」

 現代ギリシアノーベル賞詩人オディッセアス・エリティス(1911-1996)の詩を訳してます。今回は処女詩集『定位(ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ)』から「オリオン(ΩΡΙΩΝ)」を訳してみました。この作品、一人称が全部複数なんですよね。そこら辺も含めて、いろいろと深読みしたくなるような作品です。

 

 

ΩΡΙΩΝ

α'

Συμβιβάστηκε με την πικρία ο κόσμος
Διάττοντα ψεύδη αφήσανε τα χείλια
Η νύχτα ελαφρωμένη
Από το θόρυβο και τη φροντίδα
Μέσα μας μετασχηματίζεται
Κι η καινούρια σιωπή της λάμπει αποκάλυψη

Βρίσκομε το κεφάλι μας στα χέρια του Θεού.

β'

Μια προσευχή μεταμορφώνει τα ύψη της
Αλλάζει κοίτη ο χρόνος
Και γυμνούς από έγνοια επίγεια
Σ' άλλα νοήματα μας οδηγεί

Πού είναι ο σφυγμός του εδάφους
Το αίμα στη μνήμη των προσώπων μας
Ο αυτούσιος πηγαιμός;

γ΄

Των φθαρτών δακρύων απόγονοι
Κωπηλάτες των ματαίων λιμνών
Αφήσαμε το γήινο δέρμα
Και στον ψίθυρο των δέντρων ψαύσαμε
Τα λόγια μας
Για τελευταία φορά

Τώρα στα μέτωπά μας γειτονέψανε άστρα!

δ'

Εικόνα ω! αναλλοίωτη
Φωτοχυσία
Ντύνεις κάθε μετέωρη έννοια
Που προσεγγίζει την ελπίδα μας
Προς την αταραξία

Εκεί το ερωτηματικό που μας αποχωρίζεται

Είσαι παντού Μοιράζεσαι
Τις σκοτεινές μας άρπες
Άϋλο περίβλημα.

ε΄

Φύγαν τα μάτια μας αλλά προπορεύονταν οι ψυχές μας
Στη συνάντησή τους μες στους ουρανούς
Έλαμψε καθαρή στιγμή
Τρεμούλιασμα εναγώνιο
Το πιστό καθρέφτισμα των σωθικών μας

Πιο ψηλά
Στην ενωμένη μοναξιά των άστρων της
Θρονιάζεται η Γαλήνη

Γιατί την απαλλάξαμε από το κορμί μας
Γιατί την εξαντλήσαμε από τις ελπίδες μας
Γιατί της φέραμε τάμα την Ιδέα μας

Ξαναγεννάει αισθήματα.

ς'

Μέσα μας αναλύθηκεν η Σιωπή
Ο αρχάγγελός της άγγιξε τα μύχια
Σ' ακατοίκητο χάος κύλησε τη μνήμη
Όταν εχαρισθήκαμε σε μιαν απίστευτη όχθη

Όχθη των ελαφρών σκιών
Ονειρεμένη άλλοτε από δάκρυα
Τα χρυσά στίγματα μας κοίταξαν
Τόσο που αποσπασθήκαμε απ' το βάρος μας
Όπως αποσπασθήκαμε απ' την αμαρτία!

ζ'

Νοητή λάμψη
Κυανό διάστημα
Κάθαρση της ψυχής!
Σαν να 'λειψε ο επίγειος θόρυβος
Σαν να σταμάτησε η κακία της μνήμης
Καθαρό πάλλεται
Το καινούριο μας όνειρο
Μας τραβάει απ' το χέρι αόρατο χέρι

Όπου Γαλήνη γίνεται ο αθώος ουρανός
Όπου η Ψυχή ελέγχεται αναλλοίωτη.

 

オリオン

1

苦みと和解した世界
流星の嘘を唇が解き放った
騒音と悩みの
和らいだ夜は
我らの中で姿を変える
そして新たな沈黙が 輝き 露わになる

我らは見出す 己の頭を 神の手の中に。

2

祈りは己の身の丈を変える
時は寝床を変え
そして 裸の我らを世の不安から
別の意味へと導く

どこにある 大地の鼓動は
我らの顔の記憶に流れる血は
あるがままの旅は?

3

かよわき涙の末裔
空虚な湖の漕ぎ手
我らは地の肌を解き放った
そして 木々のささやきの中 触れた
我らの言葉に
最後の機会に

いま 我らの額で 星々が隣り合った!

4

像よ! 色褪せぬ
照明は
衣装を着せる すべての宙づりの概念に
それは我らの希望を
平静に近づける

かしこに疑問符 我らと別れて

きみは遍在する きみは分かち合う
暗き我らの竪琴を
無形の鞘を。

5

我らの眼は去った だが
我らの魂は陣頭を進んでいた
魂が天空に集うと
清浄なる瞬間が輝いた
苦悶のおののき
我らの臓腑の忠実なる反映

さらに高く
己が星々の一致せる孤独に
凪は 泰然と座す

彼女を我らの身体から解放したがため
彼女を我らの希望で疲弊させたがため
彼女に我らの誓約たる理念を運んだがために

彼女はふたたび 感情を産む。

6

我らの中で解析された沈黙
その大天使は最奥に触れ
人の住まわぬ混沌の中 記憶を転ばせた
我らが並外れた浜辺を寵愛した時に

身の軽い影の浜辺は
かつては涙の夢の中
金の聖痕が我らを見つめた
我らが己の重みから引き離されてしまったほどに
まるで 罪から引き離されたみたいだ!

7

架空の閃光
空色の隔たり
魂の精錬!
地上の騒音が止んだみたいだ
記憶の悪意が止まったみたいだ
さやかにふるえる
新たな我らの夢
我らを手で引く 不可視の手

無垢なる空が凪となるところ
魂が精査され 不変となるところ。

 

 

【文献表】

・テクスト
Οδυσσέας Ελύτης, ΠΟΙΗΣΗ, Ίκαρος, 2015.
http://www.elytis.edicypages.com/

・翻訳
The Collected Poems of Odysseus Elytis, tr. by Jeffrey Carson and Nikos Sarris, Johns Hopkins University Press, 1997.

・辞書と参考図書類
William Crighton, ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ, Ελευθερουδάκης, 1960(WC).
D. N. Stavropoulos, Oxford Greek-English Learner's Dictionary, Oxford Univ Press, 2009(Oxon).
関本至『現代ギリシア語文法』泉屋書店、1968年(関本)。
川原拓雄『現代ギリシア語辞典』リーベル出版, 2004年(川原)。

 

【こんな風に読んでるけど大丈夫っすかねのコーナー】

Η νύχτα ελαφρωμένη / Από το θόρυβο και τη φροντίδα:ここのΑπόは受動の作為者(関本§150.1)ではなくfromの意味で解釈した。

Κι η καινούρια σιωπή της λάμπει αποκάλυψη:λάμπειもαποκάλυψηも術語と解釈。そんな感じで訳した。

Και γυμνούς από έγνοια επίγεια / Σ' άλλα νοήματα μας οδηγεί:γυμνούςは遠く離れたμαςを修飾している。こういうのって現代ギリシア語だと普通なの?

Για τελευταία φορά:たぶんこんな定型句があるんじゃねえかなあと思って「最後の機会に」と訳したが、Γιαの意味をしっかり出して「最後の機会の故に」と訳すべきだったのかもしれない。

Εικόνα ω!: Εικόναはむちゃくちゃ多義語なのでさんざん頭を悩ませたが、結局いちばん無難っぽい「像」とした。あと、うしろの感嘆詞は省略した。日本語に感嘆詞は馴染まないんだよなあ、やっぱり。いいのか悪いのか。

Εκεί το ερωτηματικό που μας αποχωρίζεται:πουを非制限用法っぽくとって、που以下の節を独立させてます。ていうか、関係詞を訳すときは9割がたそうしてるかも。詩の場合は語順の保持がすべてに優先されると思ってるので。

προπορεύονταν:時制が継続過去(未完了)。エリティスの詩だと、もしかしたら初めてかもしんない。大体全部アオリストなのよね。「進んでいた」とそれっぽくしといた。

転ばせた:「まろばせた」とどうぞ読んでくださいな。

Ονειρεμένη άλλοτε από δάκρυα:この文章、管見だと二つの訳し方があるように思う。①Ονειρεμένηを形容詞のονειρεμένοςととって、απόを例えば原因ととって「かつては夢見がちだった 涙の故に」みたいに訳すもの。②Ονειρεμένηを動詞ονειρεύομαιの分詞形ととり、απόを受動の作為者ととって「かつて涙により夢に見られた」と訳すもの。Carson & Sarrisの訳だと"Once dreamy from tears"となっており、恐らく①で訳している。最初自分も①でいこうかなあと思ってたけど、「かつては涙の夢の中」という訳を思いついたので②でいくことにした。

 

 

オディッセアス・エリティス詩集

オディッセアス・エリティス詩集

 

 

現代ギリシア詩集

現代ギリシア詩集