ΕΚ ΤΟΥ ΜΗ ΟΝΤΟΣ

熱い自分語り

【詩和訳】オディッセアス・エリティス『定位』より「第二の本性」

 現代ギリシアノーベル賞詩人オディッセアス・エリティス(1911-1996)の詩を訳してます。今回は処女詩集『定位(ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ)』から「第二の本性(ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΥΣΗ)」を訳してみました。超現実性と、伝統的な愛や真善美に対す讃美が調和したすんばらしい詩でございます。訳してる間、滅茶苦茶しあわせでした。ただ、そのすんばらしさが訳文に反映できてるかというと微妙なところ。もっと精進せねばなあ。

 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΥΣΗ

I

Χαμόγελο! Η πριγκίπισσά του θέλησε
Να γεννηθεί κάτω απ' τη δυναστεία των ρόδων!

II

Ο χρόνος είναι γρήγορος ίσκιος πουλιών
Τα μάτια μου ορθάνοιχτα μες στις εικόνες του

Γύρω απ' την ολοπράσινη επιτυχία των φύλλων
Οι πεταλούδες ζουν μεγάλες περιπέτειες

Ενώ η αθωότητα
Ξεντύνεται το τελευταίο της ψέμα

Γλυκιά περιπέτεια Γλυκιά
Η Ζωή.

III

                                    Επίγραμμα

Πριν απ' τα μάτια μου ήσουν φως
Πριν απ' τον Έρωτα έρωτας
Κι όταν σε πήρε το φιλί
Γυναίκα.

 

第二の本性

I

ほほえみ! その王女は望んだ
薔薇の王家の許に生まれることを!

II

時はすばやい鳥たちの影
この眼は大きく開かれる その光景の中

みどりの葉の大成を囲んで
蝶たちは大いなる波乱を生きる

その間に 無垢は
その最後の嘘を脱ぐ

甘美なる波乱 甘美なるは
いのち。

III

                              エピグラム

この眼に先立ち きみは光だった
愛に先立ち愛だった
そして きみをくちづけが奪ったとき
女だった。

 

 

【文献表】

・テクスト
Οδυσσέας Ελύτης, ΠΟΙΗΣΗ, Ίκαρος, 2015.
http://www.elytis.edicypages.com/

・翻訳
The Collected Poems of Odysseus Elytis, tr. by Jeffrey Carson and Nikos Sarris, Johns Hopkins University Press, 1997.
『オディッセアス・エリティス詩集』東千尋編訳、土曜美術社出版販売、2015年。

・辞書と参考図書類
William Crighton, ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ, Ελευθερουδάκης, 1960(WC).
D. N. Stavropoulos, Oxford Greek-English Learner's Dictionary, Oxford University Press, 2009(Oxon).
関本至『現代ギリシア語文法』泉屋書店、1968年(関本)。
川原拓雄『現代ギリシア語辞典』リーベル出版, 2004年(川原)。

 

【こんな風に読んでるけど大丈夫っすかねのコーナー】

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΥΣΗ:ΦΥΣΗがやっかい。これは古典語のφύσιςとか英語の"nature"みたいに、自然とか性質とか本性とか本質とか、そういう多様な語義を含んでいる。とりあえず自然は違うっぽいし、無難に「本性」かなあと。

γρήγορος ίσκιος πουλιών:「すばやい鳥たちの影」と訳したが、この「すばやい」という形容詞は「影」にかかっている。この訳文だと「鳥」にかかってるようで良くないかな後は思ったが、原語では単語の出てくる順が「すばやい」「影」「鳥たちの」となっていて、なるべく原語の語順を保持したかった。ここら辺、言語構造が大きく違うと悩ましいわねえ。

εικόνες:たぶん古典語のεἰκώνから来てるんだろうな。お久しぶり。意味は色々あって、最初は「像」としてたけど、ちょっとぎこちないし、古典語の意味に引っ張られ過ぎかなあと思って「光景」とした。

ζουν:うしろのμεγάλες περιπέτειεςを目的語として「を生きる」と訳したけど、これで正しいかは不安。Carson & Sarris訳だと"live great adventures"となってたんで大丈夫だと思うけど。

Γλυκιά / Η Ζωή:繋辞を省略した名詞文ととった。

ήσουν:二行目以降ではこの繋辞が省略されている。

 

【おまけ】

ネイティブによる美しい朗読。ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΥΣΗは4:00から。


Τρία από τα ΠΡΩΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ του Οδυσσέα Ελύτη

 

 

オディッセアス・エリティス詩集

オディッセアス・エリティス詩集

 

 

現代ギリシア詩集

現代ギリシア詩集